UVa 558 Wormholes 判断负权环 对比bellman-ford和spfa效率

《UVa 558 Wormholes 判断负权环 对比bellman-ford和spfa效率》

第一个居然是spfa 0.072

第二个才是bellman-ford 0.046

/**
*  又是大水。。再来测试测试bellman-ford和spfa的效率。。
*  居然。。。bellman-ford比spfa要快好多。。。 求解释?
*  附加floyd判负权环。其实原来和bellman一样。
*/

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <map>
#include <vector>
#include <algorithm>
#define DEBUG 0
#define INF 0x1fffffff
#define MAXS 2005

typedef long long LL;
using namespace std;

int u[MAXS], v[MAXS], t[MAXS];
int dis[MAXS], inq[MAXS], times[MAXS];
int n, m;
struct Edge
{
  int v, t;
  Edge() {}
  Edge(int vv, int tt) {v = vv; t = tt;}
};
vector<Edge> ver[MAXS];

int cnt = 0;
bool bellman()
{
  for(int i = 0; i < n; i ++) {
    dis[i] = INF;
  }
  dis[0] = 0;
  for(int k = 0; k < n - 1; k ++)
  for(int i = 0; i < m; i ++)
  {
    if(dis[u[i]] != INF && dis[v[i]] > dis[u[i]] + t[i])
      dis[v[i]] = dis[u[i]] + t[i];
  }

  for(int i = 0; i < m; i ++)
  {
    if(dis[u[i]] != INF && dis[v[i]] > dis[u[i]] + t[i])
      return true;
  }

  return false;
}

bool spfa()
{
  queue<int> q;
  for(int i = 0; i < n; i ++) {
    inq[i] = 0;
    times[i] = 0;
    dis[i] = INF;
  }
  inq[0] = 1;
  dis[0] = 0;
  q.push(0);
  while(!q.empty())
  {
    int cur = q.front(); q.pop();
    times[cur] ++;
    inq[cur] = 0;
    if(times[cur] > n) return true;
    for(int i = 0; i < ver[cur].size(); i ++)
    {
      int vv = ver[cur][i].v, tt = ver[cur][i].t;
      if(dis[cur] != INF && dis[vv] > dis[cur] + tt)
      {
        dis[vv] = dis[cur] + tt;
        if(!inq[vv]) {
          inq[vv] = 1;
          q.push(vv);
        }
      }
    }
  }
  return false;
}

int main()
{
  int cases; scanf("%d", &cases);
  while(cases --)
  {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for(int i = 0; i < n; i ++)
      ver[i].clear();
    for(int i = 0; i < m; i ++) {
      int uu, vv, tt;
      scanf("%d%d%d", &uu, &vv, &tt);
      ver[uu].push_back(Edge(vv, tt));
    }
    if(spfa()) printf("possible\n");
    else printf("not possible\n");
  }
  return 0;
}

/**
bool floyd()
{
  for(int k = 0; k < n; k ++) {
    for(int i = 0; i < n; i ++)
    {
      for(int j = 0; j < n; j ++) {
        if(gra[i][j] > gra[i][k] + gra[k][j])
          gra[i][j] = gra[i][k] + gra[k][j];
      }
    }
    for(int i = 0; i < n; i ++)
      for(int j = 0; j < n; j ++) {
        if(gra[i][j] > gra[i][k] + gra[k][j])
          return true;
      }
  }
  return false;
}
*/

    原文作者:Bellman - ford算法
    原文地址: https://blog.csdn.net/xuruoxin/article/details/11835183
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞